Algemene leden vergadering

maandag 15 februari 2010 20:18 Kees van Toor
Afdrukken

Zutphen, 06-02- 2010

 Geachte leden, 

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2010.

Datum: 25 februari a.s. om 20:00 uur

Locatie: de Pauw, Rijksstraatweg 11 te Warnsveld. 

Een belangrijk punt in deze vergadering is het kiezen van nieuwe bestuursleden. Binnen het bestuur is er ruimte voor twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur heeft een aantal leden benaderd die zich beschikbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur. Deze leden zullen tijdens de vergadering voorgesteld worden.

Heb je ook interesse in het vervullen van een functie binnen het bestuur, meld dit dan bij Jan Kuiken dit kan tot op de vergadering. 

Ik hoop U allen tijdens deze vergadering te mogen begroeten.

 
Met vriendelijke groet,

Kees van Toor,
Voorzitter DIZ.

 

 


AGENDA 

 

Welkom en opening.

Door de voorzitter.

 Doel van de vergadering.

 Houden van de Algemene Ledenvergadering DIZ, met als onderwerpen o.a.:
- Vaststellen hoogte contributie.

- Presentatie activiteiten programma.

- Voorstellen kandidaten bestuur.
- Verkiezing nieuwe leden bestuur. 

Ingekomen stukken

Door de secretaris.

Notulen vorige ALV

 

Rondvraag.

 

Hierbij kan door vragen of opmerkingen de agenda bijgesteld worden.

 Programma.

 Door de voorzitter
- Verslag penningmeester.

- Verslag kascontrole commissie en het aanstellen

    nieuwe kascommissie.

- Presentatie door de activiteitencommissie.

- Voorstellen kandidaten bestuur.
- Bestuursverkiezing.

Pauze.

- Uitslag Verkiezing.

- Vaststellen hoogte contributie.

- Uitreiking wisseltrofee de DIZZEL.

Rondvraag.

 

Sluiting.

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 23 februari 2010 21:00